Specialismen

Specialismen van Fysiomaatwerk Uden

Selecteer hieronder op een specialisme voor een uitleg, en bij wie u terecht kunt:

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit mobilisaties, oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.
De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk.

Manuele therapie

De manueel therapeut houdt zich bezig met het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten van het bewegingsapparaat. Dat wil zeggen de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen.
In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard kunnen gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. Vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden bij het stellen van de diagnose en het vaststellen van de therapie bij klachten aan de wervelkolom en die met wervelkolom samenhangen, zal de manueeltherapeut vooral binnen dit gebied werken.

Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van gewrichten verholpen of gereduceerd worden. De manueel therapeut probeert de stoornis op te heffen door middel van passief mobiliserende of manipulerende technieken, ondersteund met adviezen, oefentherapie en instructie. Als er sprake is van teveel beweeglijkheid in de gewrichten kan de manueel therapeut met specifieke trainingsadviezen de patiënt leren zijn gewrichten door middel van spieren beter te leren te beheersen.
Naast het verbeteren van de functie van de gewrichten is het optimaliseren van houding en beweging in werkzaamheden, sport en hobby’s van groot belang.

Veel voorkomende klachten die de manueel therapeut behandeld zijn hoofd- en nekpijn die gepaard kunnen gaan met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom; nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen; klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn; artrose van de heup; lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen en bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek.


Manueel therapeuten in onze praktijk zijn:

* Anouk Cissen

* Gerda Vogels

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is sinds 2004 een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie, alleen geregistreerde bekkenfysiotherapeuten zijn bevoegd om inwendig te mogen werken.De bekkenfysiotherapeute is gespecialiseerd in klachten in en rond het bekken.
Klachten van het bekken of de lage rug kunnen weer klachten veroorzaken van de bekkenbodemspieren en omgekeerd. Dit kan zich uiten in rug- en/of bekken(pijn)klachten of klachten op het gebied van plassen, ontlasten en vrijen.
Ook tijdens de zwangerschap, na de bevalling of na een operatie kunnen er klachten in het bekkengebied ontstaan.
Klachten in dit gebied kunnen bij zowel vrouwen als mannen en kinderen voorkomen.De bekkenfysiotherapeutische behandeling verbetert vrijwel altijd de functie van de bekkenbodemspieren en de stabilisatie van bekken en rug.

Voorbeelden van klachten:

ongewild verlies van urine en/of ontlasting
niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem
begeleiding bij operaties in de onderbuik
bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling
begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling

Gespecialiseerd in bekkenfysiotherapie:

* Wilma Adams

Sportfysiotherapie

Sport en bewegen is leuk, lekker en nog gezond ook. De een speelt competitie en gaat voor de winst, de ander loopt geregeld een rondje hard, een derde zou graag zijn conditie willen verbeteren of wat gewicht willen verliezen.  De fysiotherapeut gespecialiseerd op sportgebied kan zowel iets betekenen voor de beginnende sporters, (top)sporters en geblesseerde sporters.   

Veel mensen willen wel sporten of bewegen, maar weten niet goed hoe. Misschien is het al lang geleden dat ze voor het laatst hebben gesport, zijn ze in de loop van de tijd zwaarder geworden of is het vanwege een chronische ziekte nu eenmaal niet zo eenvoudig om te sporten. De fysioptherapeut kan iedereen helpen bij het kiezen van een activiteit die bij hem past. Hij kan vertellen wat iemand zou kunnen gaan doen en hoe. Iedereen kan een afspraak maken en een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.   Tijdens een eerste afspraak wil de fysiotherapeut vooral te weten komen wat iemand van hem verwacht, hoeveel ervaring iemand met sporten heeft en hoe het met de gezondheid is. Op basis van een gesprek en verdere tests zal hij een voorstel doen. Hij kan vervolgens elke training begeleiden, maar het is ook mogelijk om elke week of met een langere tussentijd de voortgang te bespreken en eventueel te hertesten.   

De meeste sporters willen steeds beter presteren: sneller rennen, vaker scoren, langer fietsen, sterker zijn in de verdediging. Hierbij gaat het om een combinatie van techniek en kracht, lenigheid, snelheid en uithoudingsvermogen. De sportfysiotherapeut helpt sporters hun prestaties te verbeteren. Hij adviseert over de juiste trainingsopbouw en geeft oefeningen om bijvoorbeeld de lenigheid of snelheid te bevorderen. Dit komt niet alleen de sportprestatie ten goede, maar helpt ook om blessures te voorkomen.

Een geblesseerde sporter wil zo snel mogelijk weer in het veld staan of op de fiets zitten. Een sportgerichte behandeling en begeleiding bij de fysiotherapeut gespecialiseerd in sporters zorgen daarvoor. Sport-minded als hij is, zal hij er alles aan doen om de sporter zo snel mogelijk weer op niveau te krijgen. Natuurlijk analyseert hij eerst nauwkeurig wat er is gebeurd en behandelt hij de blessure na verwijzing door de arts. Maar hij adviseert ook hoe de sporter tijdens deze vervelende periode zo fit mogelijk kan blijven. Wanneer het beter gaat met de blessure, begeleidt de fysiotherapeut de sporter naar zijn oude prestatieniveau. Is de blessure te complex of vraagt de situatie specifieke aandacht, dan zorgt hij ervoor dat de sporter bij een sportarts, manueel therapeut of een andere deskundige terecht kan.

Fysiotherapeut gespecialiseerd in sport in onze praktijk:

* Ingrid Heij

Parkinsonnet

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te weinig dopamine in hun hersenen. Dat komt door een beschadiging van de zenuwcellen die dopamine aanmaken. De oorzaak van die beschadiging is helaas nog onbekend. Dopamine, een zogenaamde neurotransmitter, is nodig om signalen door te geven van de ene naar de andere hersencel. Het tekort aan dopamine kan problemen geven bij dagelijkse activiteiten zoals lopen, omdraaien in bed en praten. Ook kunnen geheugenstoornissen, slaapproblemen, depressies, concentratieproblemen en persoonlijkheidsveranderingen optreden. Andere veelvoorkomende klachten zijn pijn, incontinentie en stoornissen met de seksualiteit en de spijsvertering.

Wat kunt u zelf doen?

Het gaat erom dat u zich zo goed mogelijk in het dagelijks leven kunt blijven bewegen en dat u op een verantwoorde manier actief blijft. Het is vooral belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Wacht niet tot uw conditie verminderd is, maar houd deze op peil. Zorg dat u voldoende blijft bewegen.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Als u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed, kunt u veel baat hebben bij fysiotherapie. Dat is ook het geval als uw conditie minder wordt of als u nek- of schouderklachten heeft. Contact met de fysiotherapeut is ook zinvol als u vaker valt en juist geneigd bent om minder te bewegen. Dat is begrijpelijk. Actief blijven heeft echter een positieve uitwerking op uw klachten en voorkomt nieuwe bijkomende klachten, zoals broze botten, verstopping of problemen met uw hart.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit gebeurd onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. ParkinsonNet faciliteert een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant. Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

In onze praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet:

* Imre Esser

Voor meer informatie kunt u ook hier terecht.

Chronisch ZorgNet voorheen Claudicationet

Wat is claudicatio intermittens of: wat zijn etalagebenen?

Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof nodig dan in rust. Die zit in uw bloed, het transportmiddel in uw lichaam. Zuurstof wordt door bloedvaten (de slagaders) aangevoerd. Als u sneller loopt of een heuvel opgaat, gebruikt u meer zuurstof. De klachten ontstaan doordat bij etalagebenen de slagaders van het been door aderverkalking vernauwd zijn. De vernauwing zorgt voor een verminderde aanvoer van bloed en dus van zuurstof naar de beenspieren. Dat zorgt voor pijnklachten tijdens het lopen, in uw voet, kuit, dijbeen of bil, afhankelijk van de plaats van de bloedvatvernauwing. Als u stilstaat, komen de spieren tot rust en kan het zuurstoftekort worden aangevuld. De klachten nemen dan weer af. Bij extra inspanning, bijvoorbeeld tempoversnelling, zullen de klachten eerder optreden omdat er dan meer zuurstof wordt gevraagd. Ook bij een lage temperatuur zijn er sneller klachten omdat de bloedvaten door de kou iets samentrekken.

De behandeling van etalagebenen

De behandeling is erop gericht om problemen door de klachten te beperken en de risicofactoren voor aderverkalking te verminderen. Sommige patiënten hebben genoeg aan het wandeladvies. Er is echter ook een groep patiënten die intensievere begeleiding door een fysiotherapeut nodig heeft. Soms is zelfs een ingreep in het ziekenhuis (dotter of bypass) nodig om de vernauwing van het bloedvat op te heffen. Ook na zo’n operatie kan een fysiotherapeutisch onderzoek gewenst zijn. Dan wordt vooral uw manier van lopen bekeken waarna mogelijk een fysiotherapeutische behandeling volgt.

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?

Door de pijn bent u geneigd minder te bewegen waardoor de klachten alleen maar verergeren. De fysiotherapeut helpt u om in beweging te blijven en de problemen door etalagebenen te verminderen in uw dagelijkse leven. Samen streeft u naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

ClaudicatioNet is een netwerk opgericht speciaal voor de behandeling van patiënten met etalagebenen. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een geïntegreerd zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, claudicatiotherapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt. Regionaal ontstaan subnetwerken die worden gefaciliteerd met relevante kennis en scholingen. ClaudicatioNet richt zich in de startfase op professionalisering van betrokken claudicatiotherapeuten en transparantie in hun specialisatietraject. Indien u door een bij ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeut behandelt wordt weet u dus dat u de best mogelijke fysiotherapeutische zorg krijgt!

Met etalagebenen kunt u in onze praktijk terecht bij:

* Imre Esser

Medische Trainings Therapie

Medische fitness of medische trainings- therapie (MTT) is een vorm van actief bezig zijn, voor iedereen die zijn of haar conditie wil onderhouden of verbeteren. De bewegingsprogramma's zijn bedoeld voor iedereen die graag onder deskundige begeleiding wil trainen met een minimaal risico op blessures. En het is voor hen die al dan niet na een traject fysiotherapie willen trainen om klachten te verminderen of te voorkomen. De programmi's zijn dus voor iedereen geschikt en worden op uw maat en uw wensen afgesteld.Zo werkt u zelf actief aan het verminderen van klachten, voorkomen van klachten of beter omgaan met de klachten die er zijn.

U werkt individueel aan uw eigen programma en dit zal aangepast worden daar waar en wanneer nodig in overleg met uw begeleidend fysiotherapeute. Medische trainingstherapie of medische fitness is dus een uitstekende manier om op een sportieve en verantwoorde manier te (blijven) bewegen.

De kosten van MTT / medische fitness zijn voor uzelf en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Geïnteresseerd? Informeer ernaar in onze praktijk!

U kunt in onze praktijk bij alle collega's terecht voor Medische trainingstherapie of fitness.

Dry Needling

Dry Needling is een relatief nieuwe behandelmethode van de fysiotherapeut. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen.

Dry needling gebruikt een droge (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten. Bij klassieke acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden gedurende langere tijd in het lichaam gezet. Dry needling gebruikt eenzelfde soort naaldje, maar die is specifiek gericht op ‘triggerpoints’ die kort gestimuleerd worden.

Een triggerpoint is een verkrampt plekje in een spier dat naast lokale drukpijn ook vaak ‘pijn op afstand’ veroorzaakt. De behandeling is dan ook gericht op het uitschakelen van de triggerpoints. Via het gericht aanprikken met het naaldje worden deze punten gevonden en gedeactiveerd. Daarna raken de spieren snel en langdurig ontspannen.

Het inbrengen van het naaldje voelt u bijna niet. Als het juiste triggerpoint wordt aangeprikt voelt u even een kort krampgevoel doordat de spier zich even aanspant. Daarna ontspant de spier zich en kunt u zich makkelijker ontspannen. Vaak voelt het behandelde gedeelte wel stijf en vermoeid aan maar dat is meestal van korte duur. Na de behandeling krijgt u adviezen en oefeningen mee.

Dry needling wordt toegepast binnen een behandeling fysio- of manuele therapie en dus ook op die manier vergoedt.

U kunt voor dry needling in onze praktijk terecht bij:

* Lindsey van Bemmel

COPD begeleiding

Wat is COPD?

COPD is een chronische ziekte waarbij uw longen zijn aangedaan. De voornaamste klacht  is benauwdheid. Als u COPD heeft merkt u dat uw adem tekort komt bij inspanning. Zelfs aankleden kan een benauwd gevoel geven. Doordat de longen bij COPD niet honderd procent functioneren, krijgt het lichaam onvoldoende zuurstof en bij ernstige COPD kan het nodig zijn om extra zuurstof toegediend te krijgen. Chronische bronchitis en longemfyseem zijn ziekten die onder COPD vallen. Bij chronische bronchitis is er sprake van ontstoken bronchiën waardoor er voortdurend slijm aangemaakt en dit leidt tot problemen bij het ademhalen. Bij longemfyseem verminderdt het aantal longblaasjes. Deze blaasjes zorgen dat de zuurstof die u inademt in uw bloed terechtkomt en dat wanneer u uitademt de afvalstoffen worden afgevoerd. Bij een verminderend aantal longblaasjes gebeurt dat dus minder goed.

Symptomen en klachten bij COPD

Als u COPD heeft, komt u vaak niet alleen adem tekort, maar krijgt u ook last van andere symptomen en klachten. Naast benauwdheid hebben mensen met COPD vaak te maken met hoesten, kortademig zijn en vermoeidheid. Doordat er minder inspanning geleverd kan worden, kunt u ook te maken krijgen met een verlies aan spierkracht. Dat kan bovendien ook weer gepaard gaan met een verandering in uw gewicht. Samenvattend zijn mogelijke symptomen bij COPD: hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, vermindering van spierkracht en verandering in gewicht.

Behandeling bij COPD

COPD is een ongeneeslijke ziekte van de longen, maar de symptomen kunnen wel verminderd worden. Het is belangrijk om een gezonde levensstijl te hanteren door gezond te eten en te bewegen. Een van de manieren om meer invloed te krijgen op het onder controle houden van de klachten en symptomen van COPD is het volgen van een beweegprogramma bij de fysiotherapeut. De fysiotherapeut zal zich bij de behandeling van de klachten en symptomen van COPD vooral richten op het verbeteren van de conditie en de spierkracht en op het verminderen van de kortademigheid. Verder kan er worden aangeleerd om het slijm uit de luchtwegen op te hoesten.

Gespecialiseerd in COPD in onze praktijk is:

* Anouk Cissen

Oncologie

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten.  Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

De oncologie fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte: de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase.  Elke fase vereist een specifieke behandeling  door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen. In de curatieve fase liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden. In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nog aanwezige vaardigheden. In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden.

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

In onze praktijk kunt u voor oncologische fysiotherapie terecht bij:

* Anouk Cissen

Diabetes Mellitus / Suikerziekte

Diabetes mellitus (DM) is een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. De verwachting is dat het aantal diabetespatiënten de komende jaren fors zal stijgen. Bijkomend probleem is het veel voorkomen van comorbiditeiten en, op termijn, chronische complicaties. Vroegtijdig stellen van de diagnose en adequate behandeling door het reguleren van het bloedsuikergehalte is dus van groot belang. Vele studies tonen aan dat diabetespatiënten of mensen met verhoogd risico op DM baat hebben bij bewegen. Bewegen heeft invloed op verschillende factoren die betrokken zijn bij de regulering van het bloedglucosegehalte en daarom wordt bewegen steeds meer opgevat als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling.

De fysiotherapeut kan, met name als het gaat om het structureel veranderen van beweeggedrag- betrokken zijn bij de behandeling. Met de specifieke kennis waarover de fysiotherapeut beschikt, kan deze een beweegprogramma opstellen dat is afgestemd op de fysieke beperkingen en mogelijkheden van de individuele diabetespatiënt.

Regelmatige lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij aan uw gezondheid. Uw hart en bloedvaten blijven beter in conditie, bewegen heeft een positieve invloed op de bloeddruk en het cholesterolgehalte en bovendien verkleint het de kans op overgewicht. Verder blijven uw botten langer sterk en werkt uw spijsvertering beter. U voelt zich energieker, kunt gemakkelijker ontspannen en bent daardoor beter bestand tegen stress. Voldoende lichaamsbeweging verhoogt uw kwaliteit van leven, want als u soepel kunt bewegen, voelt u zich beter.

De fysiotherapeut – specialist in beweging

De fysiotherapeut is dé specialist om u te stimuleren tot voldoende beweging. Vooral mensen met een chronische aandoening kan hij met zijn specifieke expertise begeleiding bieden bij het verbeteren van de conditie, verhogen van de fitheid en het aanleren van een actieve leefstijl. De fysiotherapeut kan voor u een beweegprogramma opstellen dat helemaal is afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Het beweegprogramma is in klein groepsverband mogelijk met mensen met een vergelijkbare aandoening of conditie. In deze groep kunt u elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen. Gezamenlijk werkt u aan het ontwikkelen van een actieve leefstijl met als doel dat u die uiteindelijk zelfstandig kunt handhaven door bijvoorbeeld door te stromen naar een sport- of beweegactiviteit bij u in de buurt.

In onze praktijk is in Diabetes Mellitus gespecialiseerd:

* Imre Esser

Samenwerkingspartners

Lid van onderstaande netwerken